Archive: Dec 2016

    Hemmagym del 2


    Som en fortsättning på den tidiga artikeln om att ha ett gym hemma vill vi också nämna möjligheter för att ha ett hemmagym hemma, fast utomhus på något sätt. Det är förståeligt att man undviker gymmet i allra största grad då det kan vara en väldigt ruffig och hotfull plats att utföra sina dagliga övningar […]