Archive: Apr 2017

    Golv på gym


    Vilken sorts golv som bör användas i ett gym är en omfattande fråga. Vissa anser att man bör ha den enklaste och billigaste lösningen för att kunna byta så ofta som möjligt, då golven enligt utsago inte sällan skadas då vikter hanteras felaktigt. Men detta är inte så aktuellt i dagsläget då fria vikter inte […]