Golv på gym


Vilken sorts golv som bör användas i ett gym är en omfattande fråga. Vissa anser att man bör ha den enklaste och billigaste lösningen för att kunna byta så ofta som möjligt, då golven enligt utsago inte sällan skadas då vikter hanteras felaktigt. Men detta är inte så aktuellt i dagsläget då fria vikter inte längre dominerar verksamheten på gym. De flesta är överens om att golven inte får bli för varma, vilket gör att det ofta är en dålig lösning att ha golvvärmesystem i hela lokalen.

Däremot föredrar de flesta besökare bekvämlighet efter de har tränat. I samband med dusch så uppstår inte sällan en del eftersnack. I och med detta har många valt att lägga allt mer resurser på ombytesrummen. Att låta de se ut som en gympasal från valfri skola byggd på 70- eller 80-talet är inte längre acceptabelt. En populär lösning är att installera golvvärme i ombytesrummet. På så sätt ökas komforten och bekvämligheten för besökarna, samtidigt som det bidrar till att driva fukt bort lister och fogar i, och i anslutning till, våtrum.

Därför bör golv ses som en del av den investering som ett gym är. Dåliga golv skapar endast problem i framtiden, och det kan aldrig vara kostnadsmässigt försvarbart att behöva byta golv vartannat år. Kostnaderna blir helt enkelt för stora, inte bara i material utan även i arbetskraft. Och riskerna är på sikt stora att resultatet blir sämre vid varje byte, då anslutande material slits. Det leder även till uteblivna intäkter då gymverksamheten måste begränsas under de perioder då byte sker.

Att istället planera golvet från grunden kan vara det enda rationella alternativet. Överväga värmegolv på samtliga rum där det är aktuellt. Undvik det i de mest intensiva rummen, så som det tillägnat fria vikter. I dessa rum skulle en eventuell tappad tung vikt även orsaka allt för omfattande skador om ett sådant system var installerat. Med hjälp av en konsult kan man på ett enkelt sätt diskutera vilken lösning som är mest resurs- och kostnadseffektiv. Klart är att såväl ägare som besökare har mycket att vinna.